Εργαστήριο Αλλεργιολογίας

1. Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:
Το εργαστήριο περιλαμβάνει κιτ με αλλεργιογόνα για την εκτέλεση ενδοδερμικών δοκιμασιών για την ανίχνευση εισπνεόμενων αλλεργιογόνων. Eπίσης διαθέτει παγίδα αλλεργιογόνων για την συνεχή καταγραφή των αλλεργιογόνων στον ατμοσφερικό αέρα του νομού Ιωαννίνων. Στοχεύει στη διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας.
 
2. Ερευνητικές δραστηριότητες:
Από το εργαστήριο εκπονείται διδακτορική διατριβή. 

Κόμνος Ιωάννης: Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα Απρίλιος 2017).
Θέμα: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΟΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

3. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις: 
1.ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Ιωάννης Κόμνος, Μαρία Μιχάλη, Ασημάκης Ασημακόπουλος, Λεντιόνα Μπασιάρη, Αθηνά Ζαράχη, Ιωάννης Καστανιουδάκης
19o Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας- Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου
(Αθήνα)
 
2.Εντοπισμός και εποχιακή διακύμανση αεροαλλεργιογόνων στο γεωγραφικό διαμέρισμα
της Ηπείρου (Η έρευνα στη Ρινολογία)
Ι. Κόμνος, Ι. Καστανιουδάκης, Ν. Ζιάβρα, Μ. Κατωτομιχελάκης
19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας- Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (Αθήνα)
 
3.Μελέτη της επίδρασης της αλλεργικής ρινίτιδας στην ποιότητα ζωής.
Μιχάλη Μ., Κόμνος Ι., Ασημακόπουλος Α., Τσίκου Α., Μπασιάρη Λ., Καστανιουδάκης Ι.
18ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και 15ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών (Θεσσαλονίκη)