Κλινική Μονάδα Ωτοχειρουργικής και
Ενεργών Εμφυτευμάτων Ωτών

 1. Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:
          Η αποκατάσταση της Βαρηκοΐας αποτελεί σημαντικό στόχο της Ωτορινολαρυγγολογίας. Με τη γήρανση του πληθυσμού αυξήθηκαν σημαντικά οι ασθενείς με προβλήματα ακοής. Επίσης υπάρχουν και ασθένειες που προκαλούν βαρηκοΐα σε νεογνά και βρέφη. Οι εξελίξεις στον τομέα της αποκατάστασης της ακοής είναι ραγδαίες τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Έως και μέτριες βαρηκοΐες αντιμετωπίζονται στις μέρες μας πολύ καλά με ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας. Για ασθενείς με σημαντικού βαθμού Βαρηκοΐα αλλά και πλήρη κώφωση οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με συμβατικά ακουστικά έχουν πλέον τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εντυπωσιακές εξελίξεις στον τομέα των ενεργών εμφυτευμάτων του ωτός ιδιαίτερα τα κοχλιακά εμφυτεύματα. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα αποτελούνται από ηλεκτρόδια που τοποθετούνται μέσα στον κοχλία και μετατρέπουν τα ηχητικά σήματα σε ηλεκτρικά διεγείροντας άμεσα το κοχλιακό νεύρο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ακούσουν ακόμα και ασθενείς που ήταν πλήρως κουφοί.
          Στόχος του εργαστηρίου ωτοχειρουργικής και ενεργών εμφυτευμάτων είναι η κατάλληλη διάγνωση, χειρουργική εμφύτευση αλλά και μετεγχειρητική παρακολούθηση/αποκατάσταση ασθενών που μπορεί να επωφεληθούν από την εμφύτευση ενός κοχλιακού εμφυτεύματος (π.χ. Cochlear, Med-El, AB), ενός ενεργού εμφυτεύματος μέσου ωτός (π.χ. Vibrant Soundbrigde) ή ενός εμφυτεύματος οστέινης αγωγιμότητας (Bone conduction implant: π.χ. BAHA, Bonebrigde). Η διάγνωση αυτή γίνεται σε στενή συνεργασία με το εργαστήριο ακοολογίας και απεικονιστική μελέτη με αξονική και μαγνητική τομογραφία που εξασφαλίζει ότι η ανατομία του κοχλία είναι κατάλληλη να δεχθεί τα ηλεκτρόδια εμφύτευσης.
          Ιδιαίτερη σημασία παίζει η κατάλληλη χειρουργική τεχνική εμφύτευσης ώστε να είναι όσο το δυνατό λιγότερο τραυματική για τις ευαίσθητες δομές του κοχλία αλλά και να αποτραπούν τραυματισμοί σημαντικών νεύρων όπως το προσωπικό και η χορδή του τυμπάνου. Για το σκοπό αυτό είναι σημαντική η μακροχρόνια χειρουργική εμπειρία (την οποία απέκτησε στη Γερμανία ο καθηγητής Γεώργιος Ψυχογιός) αλλά και η διεγχειρητική χρήση μικροσκοπίου και σύγχρονου μηχανήματος νευροδιέγερσης του προσωπικού νεύρου που διαθέτει το εργαστήριο της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην καλή αποκατάσταση της ακοής παίζει και η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών από εξειδικευμένη ομάδα ακοολόγων, λογοθεραπευτών και τεχνικού προσωπικού ώστε να προσαρμοσθεί ο ασθενής στη χρήση του κοχλιακού εμφυτεύματος. Στο τομέα αυτό υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία με το τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της προέδρου του τμήματος Ιατρού Ωτορινολαρυγγολόγου καθηγήτριας κ. Ζιαβρας.
          Άλλες σημαντικές παθήσεις που απαιτούν χειρουργική διόρθωση είναι το χολοστεάτωμα του μέσου ωτός το οποίο καταστρέφει τα ακουστικά οστάρια και η χρόνια μέση ώτιτιδα με διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης. Η αποκατάσταση του τυμπάνου γίνεται με χόνδρο, περιχόνδριο ή κροταφική περιτονία, ενώ τα κατεστραμμένα ακουστικά οστάρια μπορούν να αντικατασταθούν με προθέσεις τιτανίου που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές και ελαφριές. Εκτός από το χειρουργικό μικροσκόπιο, χρησιμοποιούνται και ειδικά πολύ λεπτά άκπαμτα ενδοσκόπια 30° και 70° για καλύτερο έλεγχο δυσπρόσιτων περιοχών του αυτιού (συνδυασμένη μικροσκοπική και ενδοσκοπική ωτοχειρουργική).
 
 
 
2. Ερευνητικές δραστηριότητες:
Το εργαστήριο ωτοχειρουργικής και ενεργών εμφυτευμάτων ωτος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ εκπονεί προοπτικές μελέτες και διδακτορικές διατριβές αλλά και ανακοινώσεις σε Ελληνικά  και Διεθνή Συνέδρια  και δημοσιεύσεις σε  Διεθνή  έγκυρα  επιστημονικά  περιοδικά
 
3. Εργαστηριακή υποδομή:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές:
1.              Τονικό ακοομετρητή
2.              Τυμπανογράφο.
3.              Σύστημα ψυχρού θερμού διακλυσμού.
4.              Συσκευή καταγραφής ωτοακουστικών εκπομπών.
5.              Ηχομονωτικό θάλαμο.
6.              Συσκευή ΑΒR.
7.              Νευροδιεγέρτης για την προστασία του προσωπικού νεύρου.
8.              Χειρουργικό μικροσκόπιο και άκαμπτα ενδοσκόπια 30° και 70°
 
4. Υπηρεσίες σε τρίτους:
Έλεγχος  ασθενών με προβλήματα ακοής.
Ανιχνευτική εξέταση ακοής σε νεογνά, βρέφη  και παιδιά .
 
5. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις/Ανακοινωσεις:
·      Psychogios G.: Keynote-lecture: Σύγχρονες εξελίξεις στα κοχλιακά εμφυτεύματα και τα εμφυτεύματα μέσου ωτός. 19. Panhellenic congress of Otorhinolaryngology head and neck surgery, Athens, 02.11.2017
·      Psychogios G.: “Entwicklungen im Bereich der Kochlea Implantte”, Auf dem Weg zum Hörzentrum Schwaben, Tagung Augsburg, 21.03.2018
·      Zwick J., Psychogios G., Runck F., Zenk J., Strenger T.; Cochleaimplantation bei isoliertem large Vestibular Aqueduct Syndrom (LVAS); Poster, 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Lübeck, 9-12.05.2018
·      Kroll C., Psychogios G., Strenger T., Zenk J.; CI532 – Tipfoldover und audiologisches Outcome; Poster, 89. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Lübeck, 9-12.05.2018
·      Zwick J., Kroll C., Psychogios G., Zenk J.; Implantation eines CI532 Cochlea-Implantat mit Slim-Modiolar-Elektrode bei intracochleärem Neurinom; 88. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie; Erfurt 24-27.05.2017