Κλινική Μονάδα Ρινός και Παραρρινίων Κόλπων

 1. Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:
          Οι παθήσεις της μύτης και των παραρρινίων κόλπων προσβάλλουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Ο αστικός τρόπος ζωής σε μεγάλες πόλεις επιβαρύνει την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα ο οποίος προσβάλει το ρινικό βλεννογόνο και προκαλεί δυσχέρεια στην αναπνοή, πονοκεφάλους, ρινικές εκκρίσεις και μείωση της όσφρησης. Επιπλέον ανατομικές αποκλίσεις του διαφράγματος και της ρινικής πυραμίδας από τη μέση γραμμή προκαλούν δυσχέρεια στην αναπνοή από τη μύτη και αισθητικά προβλήματα. Σπάνια καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι μπορεί να αποτελούν αιτία για τα συμπτώματα των ασθενών.
          Στόχος της κλινικής μονάδας ρινός και παραρρινίων κόλπων είναι η διάγνωση, συντηρητική και όταν είναι απαραίτητο χειρουργική θεραπεία όλων των παθήσεων της μύτης και των παραρρινίων κόλπων.  Για τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση υπάρχει στενή συνεργασία με το εργαστήριο αλλεργιολογίας ώστε να διαγνωστούν πιθανές αλλεργικές αιτίες των συμπτωμάτων.
          Σε περίπτωση αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας η οποία πάντα αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή προτείνεται χειρουργική θεραπεία. H χειρουργική της μύτης και των παραρρινίων κόλπων έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια. Η ανάπτυξη ενδοσκοπίων μεγάλης ευκρίνειας και διαφόρων γωνιώσεων επιτρέπει τη διενέργεια σχεδόν όλων των επεμβάσεων μέσα από τη μύτη χωρίς εξωτερικές τομές.

Ρινοπλαστική.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό τμήμα της χειρουργικής της ρινός, τεχνικά πολύ δύσκολο είναι:
· Οι ρινοδιαφραγματολπαστικές που στοχεύουν στην αποκατάσταση των παραμορφώσεων της ρινός, τόσο συγγενών όσο επίκτητων και λειτουργικών.
· Οι  επανεπεμβάσεις σε ρινοπλαστικές.
· Τα μοσχεύματα ρινοπλαστικών.
 
2. Ερευνητικές δραστηριότητες:
Το εργαστήριο ρινός και παραρρινίων κόλπων της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ εκπονεί προοπτικές μελέτες και διδακτορικές διατριβές αλλά και ανακοινώσεις σε Ελληνικά  και Διεθνή Συνέδρια  και  δημοσιεύσεις σε  Διεθνή  έγκυρα  επιστημονικά  περιοδικά.
 
3. Εργαστηριακή υποδομή:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές:
1.              Ρινομανομετρία
2.              Ενδοσκοπικός πύργος υψηλής ευκρίνειας
3.              Άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια
 
4. Υπηρεσίες σε τρίτους:
Αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα ρινός και παραρρινίων κόπλων.

5. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις:
 

 • Αποκατάσταση ελλείμματος δεξιού πλαγίου ρινός με ρινοπαρειακό κρημνό – Παρουσίαση περιστατικού.
  Κόμνος Ι., Μιχάλη Μ., Τσίκου Α., Ζαράχη Α., Μπασιάρη Λ., Καστανιουδάκης Ι.
  24ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας (Λουτράκι)
   
 • Εξωλεμφαδενική εντόπιση πλασμαβλαστικού λεμφώματος στην περιοχή του ιγμορείου άντρου. Αναφορά περιστατικού.
  Μπασιάρη Λ., Κόμνος Ι., Μιχάλη Μ., Τσίκου Α., Βάσσου Α., Καψάλη
  Ε., Καστανιουδάκης Ι.
  18ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και 15ο Σεμινάριο
  ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών. (Θεσσαλονίκη)
   
 • Διάτρηση ρινικού διαφράγματος στην περιοχή ΙΙΙ κατά Cottle. Από τη μια συμπτωματολογία στην άλλη.                                              Λεοντής Θ, Κορδώση Γ, Τσίκου Α, Μιχάλη Μ, Καστανιουδάκης Ι. 23ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο. (Βόλος)
   
 • Αμελοβλάστωμα ιγμορείου άντρου- Παρουσίαση περιστατικού
  Ιωάννης Κόμνος, Μαρία Μιχάλη, Ιωάννης Καστανιουδάκης
  19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας- Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (Αθήνα)
   
 • Treatment of mild to moderate rhinophyma with combination of ablative CO2 Laser radiofrequency ablation and bipolar diathermy
  Kastanioudakis I.
  EAFPS Annual Conference 2018 Regensburg

 • BCC Πλαγίου ρινός και παρειάς δεξιά – δημιουργία προωθητικού κρημνού 

Αθηνά Ζαράχη ,Κωνσταντίνα Μπάρκα, Χαράλαμπος Τσαφαράς, Άλκιστις Τσίκου, Ιωάννης Καστανιουδάκης  (19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας, 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας & Ρογχοπαθειών και 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής & Διαταραχών Κατάποσης, 11 έως 14 Απριλίου 2019

 • Αδενοκυστικό καρκίνωμα ρινοφάρυγγα – παρουσίαση περιστατικού.

Αθηνά Ζαράχη ,Ιωάννης Κόμνος, Λεντιόνα Μπασιάρη, Μαρία Μιχάλη, Άλκηστις Τσίκου, Ζωή Ευαγγέλου, Ιωάννης Καστανιουδάκης  (19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας, 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας & Ρογχοπαθειών και 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής & Διαταραχών Κατάποσης, 11 έως 14 Απριλίου 2019