Κλινική Μονάδα Αδένων Κεφαλής και Τραχήλου
(Σιελογόνοι αδένες, Θυρεοειδής αδένας)

Υπεύθυνος / Διευθυντής:  Ψυχογιός Γεώργιος 

 

 1. Σύντομη περιγραφή:

Στην κεφαλή και τον τράχηλο υπάρχουν έξι μεγάλοι σιελογόνοι αδένες (παρωτίδα, υπογνάθιος, υπογλώσσιος αδένας) και ο θυρεοειδής αδένας. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η εγγύτητα με σημαντικά κρανιακά νεύρα (προσωπικό νεύρο με παρωτίδα, γλωσσικό με υπογνάθιο και υπογλώσσιο αδένα και παλίνδρομο λαρυγγικό με θυρεοειδή) η οποία κάνει επικίνδυνη τη χειρουργική προσπέλαση των περιοχών αυτών.

 

Οι σιελογόνοι αδένες παρουσιάζουν μια σειρά από καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που χρήζουν θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Στόχος της μονάδας είναι η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση των παθήσεων των σιελογόνων αδένων και του θυρεοειδή αδένα αλλά και η θεραπευτική αντιμετώπιση τους με την ελάχιστη νοσηρότητα για τους ασθενείς.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαγνωστική προσέγγιση παίζει η χρήση της υπερηχογραφίας υψηλής ευκρίνειας με κεφαλές από 9MHz και άνω. Ο κ. Ψυχογιός διαθέτει τον ανώτερο βαθμό εκπαιδευτή (DEGUM 3, Γερμανία) στην υπερηχογραφία κεφαλής και τραχήλου.

Στη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων έχουν συντελεστεί σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Η χρήση μικροσκοπίου αλλά και η βελτίωση χειρουργικών μεγεθυντικών φακών επιτρέπει την καλύτερη και έγκαιρη εντόπιση των ευαίσθητων κρανιακών νευρών και την ασφαλή παρασκευή τους. Η ανάπτυξη συστημάτων νευροδιέγερσης και η τελειοποίησή τους επιτρέπει τον εντοπισμό των σημαντικών κινητικών νεύρων που κινδυνεύουν πριν ακόμα γίνουν ορατά ώστε η παρασκευή στις επίμαχες περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και ασφαλής για το νεύρο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα μικρά ημιελαστικά ενδοσκόπια μικρότερα από 1 χιλιοστό, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα της ενδοσκόπησης των σιελογόνων αδένων για τον εντοπισμό και θεραπεία στενώσεων, λίθων και φλεγμονωδών παθήσεων.

 

 

2. Ερευνητικές δραστηριότητες:

 

Η μονάδα Αδένων κεφαλής και Τραχήλου της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ εκπονεί προοπτικές μελέτες και διδακτορικές διατριβές αλλά και ανακοινώσεις σε Ελληνικά  και Διεθνή Συνέδρια  και  δημοσιεύσεις σε  Διεθνή  έγκυρα  επιστημονικά  περιοδικά.

 

3. Εργαστηριακή υποδομή:

 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές

1.                  Υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας με Ελαστογραφία

2.                  Σιαλενδοσκόπιο

3.                  Χειρουργικό μικροσκόπιο

4.                  Χειρουργικά γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς

5.                  Νευροδιεγέρτης με μονοπολική ή διπολική νευροδιέγερση

 

 

 

4. Υπηρεσίες σε τρίτους:

 

Έλεγχος ασθενών με Σύνδρομο Sjögren

Έλεγχος ξηροστομίας σε ακτινοβολημένους ασθενείς

Έλεγχος οξείας παράλυσης του προσωπικού νεύρου.

Έλεγχος πρόσθιας τραχηλικής περιοχής σε περίπτωση δύσπνοιας.

  

5. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

  • Klintworth N,  Mantsopoulos K, Zenk J,  Psychogios G, Iro H, Bozzato A; Sonoelastography of parotid gland tumours – initial experiences and identification of characteristical patterns; Eur Radiol. 2012 May;22(5):947-56. doi: 10.1007/s00330-011-2344-7. Epub 2012 Jan 22. (IF=3,59).
  • Plzak J, Astl J, Psychogios G, Zenk J, Betka; [Current treatment strategies for papillary thyroid microcarcinoma].; HNO. 2013 Apr;61(4):300-5. doi: 10.1007/s00106-013-2679-2. (IF=0,45).
  • Psychogios G, Jering M, Rüger H, Zenk J.; Ultrasound can predict contact of parotid tumor with facial nerve, right intraglandular localization and surgical technic needed: Under Review: Head and Neck
  • Psychogios G.; Case discussion in thyroid nodules: wait and see or surgery?; 40. Meeting of DEGUM, ÖGUM, SGUM, 28th Euroson Congress der EFSUMB, Leipzig 26. – 29.10.2016
  • Psychogios G.: Keynote-lecture: Modern treatment options for benign parotid tumors; IFOS Paris; 24-28.06.2017
  • Psychogios G.: Keynote-lecture: Surgical techniques for parotid tumors; 4th Congress of European ORL-HNS; Barcelona, 09.10.2017 
  • Διόγκωση αριστερής τραχηλικής χώρας – έκτοπος θυρεοειδικός ιστός – παρασιτικό οζίδιο. Αθηνά Ζαράχη, Άλκιστις Τσίκου, Λεντιόνα Μπασιάρη, Ιωάννης Κόμνος, Ζωή Ευαγέλου, Ιωάννης Καστανιουδάκης (20o Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογλιας, Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου, 24-27 Οκτωβρίου 2019)
  • Σιαλοκύστη μετά από αφαίρεση υπογναθίου αδένα – αντιμετωπιση με LASeER CO2. Αθηνά Ζαράχη, Ιωάννης Κόμνος, Αικατερίνη Λιανού, Γεώργιος Αργύρης, Ιωάννης Καστανιουδάκης (4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων- 28-29 Σεπτεμβρίου 2018)