Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων τηλ. κέντρο: 26510 99111
Πρωινά ιατρεία (ραντεβού): 26510 99504, -505
Απογευματινά ιατρεία: 26510 99500 (ώρες λειτουργίας τηλεφώνου μεταξύ 15.00 και 20.00)

Γραμματεία ΩΡΛ Κλινικής: Ε-mail: orl.gram@uhi.gr Τηλέφωνο (προϊσταμένης): 26510 99306

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, 455 00 Ιωάννινα